โรคสมาธิสั้นในเด็ก รักษาได้อย่างไร พ่อแม่ ครู เพื่อนมีส่วนช่วยให้รักษาหายได้

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

หากคุณสงสัยว่าบุตรหลานของคุณเป็นโรคสมาธิสั้นในเด็ก คุณควรพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ในการช่วยเด็กสมาธิสั้น ประกอบด้วยการปรับพฤติกรรมในเด็กที่มีอาการไม่รุนแรงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาร่วมด้วยในบางราย อาการจะไม่รบกวนการเรียนหรือกิจกรรมประจำวัน อีกทางหนึ่ง เด็กที่มีสมาธิสั้นเทียมจะใช้การปรับพฤติกรรมก่อน สำหรับเด็กสมาธิสั้น อาการต่างๆ ที่มากเกินไปจะรบกวนการเรียนรู้ พวกเขาต้องดำเนินชีวิตประจำวัน มีสังคม และใช้ยาไปพร้อมกัน วิธีการรักษาโรคสมาธิสั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ่อแม่ต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก อย่าทำให้เป็นข้อผูกมัดฝ่ายเดียว หลักการคือต้องปรับพฤติกรรมก่อนเพื่อให้เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นดีขึ้น หรือช่วยให้เด็กสมาธิสั้นเทียมหายจากอาการคล้ายเด็กสมาธิสั้นได้ มีวิธีดังนี้ ใช้การสื่อสารที่สั้น กระชับ และตรงประเด็นเมื่อพูดหรือออกคำสั่ง ควรขอให้เด็กหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณกำลังฟังและเข้าใจเพียงพอโดยมองตาคุณและทำซ้ำสิ่งที่คุณพูดหรือสั่ง มีแผนที่ชัดเจน บอกบุตรหลานของคุณว่าต้องทำอะไร เมื่อไร และวางไว้หรือติดไว้ในที่ที่พวกเขามองเห็นได้ ไม่จำเป็นต้องเตือนลูกซ้ำๆ ทุกวัน เพื่อให้ลูกตรวจสอบได้เอง ในช่วงแรกผู้ปกครองควรดูแลเด็กจนติดเป็นนิสัย เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเห็นถึงความสำคัญของเวลาและรู้จักการวางแผนในการแบ่งเวลา กำหนดอารมณ์สำหรับการบ้านของลูกให้สงบ ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆ ไม่มีเสียงทีวี ขณะทำการบ้าน ผู้ปกครองควรนั่งข้างๆ เด็ก และคอยให้กำลังใจไม่ให้เด็กวอกแวกหรือนั่งเหม่อ เด็กกระฉับกระเฉงหรือมีพลังเยอะ เพื่อช่วยให้เด็กใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม พวกเขาจำเป็นต้องหากิจกรรมทางกาย (เช่น กีฬา) ที่พวกเขาสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน จำกัด iPad, แท็บเล็ตหรือทีวีไว้ที่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาอ่านที่ชัดเจน อย่ายอมแพ้เมื่อใดก็ตามที่ลูกคุณต้องการเล่น พ่อแม่ยังต้องอยู่กับลูกเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมที่จะเล่นและดู ชื่นชมลูกของคุณสำหรับสิ่งที่เขาหรือเธอทำ ตารางรวบรวมดาวสามารถใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากมีบทลงโทษ […]

สมาธิสั้น เกิดจากสาเหตุอะไร และพฤติกรรมแบบไหนที่ลูกเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้น

สมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เป็นภาวะของสมองส่วนหน้า ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมความสนใจและพฤติกรรมที่มีการทำงานที่ลดลง ซึ่งโรคหรือภาวะสมาธิสั้นนี้มีการค้นพบมานานแล้วแต่น่าจะเพิ่งรู้จักกันในสังคมไทย สมาธิสั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร โรคสมาธิสั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน แต่ปัจจัยหลักคือปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ที่สามารถถ่ายทอดได้ภายในครอบครัวมากถึง 75% และพบว่าปัจจัยทางระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนหน้าผิดปกติ โดยเฉพาะด้านการคิด การวางแผน และการสั่งการ การควบคุมตนเอง รวมถึงมีสารสำคัญในสมองบางตัวน้อยกว่าคนปกติ นอกจากนี้ยังพบการสูบบุหรี่ของมารดา การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ เด็กที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าปกติ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นอีกด้วย ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เด็กสมาธิสั้นมีอาการมากขึ้น หรือทำให้ดูเหมือนเด็กทั่วไปดูมีอาการของโรคสมาธิสั้น หรือที่เรียกว่า “สมาธิสั้นเทียม” คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู เช่น การขาดการเลี้ยงดูและระเบียบวินัย ตามใจมากเกินไป และการไม่มีกฎเกณฑ์ในบ้าน ไม่มีการควบคุมที่สม่ำเสมอ หรือความเห็นไม่ตรงกันของผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไอแพด แท็บเล็ต มือถือ รวมถึงโทรทัศน์ เป็นเวลานานๆ โดยขาดการควบคุมจากผู้ปกครอง สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในปัจจุบัน ผู้ปกครองมักนิ่งเงียบเป็นเวลานานเมื่อบุตรหลานใช้อุปกรณ์เหล่านี้และไม่รบกวนพวกเขา การควบคุมโดยผู้ปกครองที่ง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองจำนวนมากจึงเลี้ยงดูบุตรหลานของตนทั้งในและนอกบ้านโดยเปิดหน้าจอตลอดเวลา เด็กที่ใช้สื่อเหล่านี้บ่อยๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาการด้านการพูดและการสื่อสารล่าช้า ขาดทักษะทางสังคม ใจร้อน […]