โรคสมาธิสั้นในเด็ก รักษาได้อย่างไร พ่อแม่ ครู เพื่อนมีส่วนช่วยให้รักษาหายได้

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

หากคุณสงสัยว่าบุตรหลานของคุณเป็นโรคสมาธิสั้นในเด็ก คุณควรพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ในการช่วยเด็กสมาธิสั้น ประกอบด้วยการปรับพฤติกรรมในเด็กที่มีอาการไม่รุนแรงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาร่วมด้วยในบางราย อาการจะไม่รบกวนการเรียนหรือกิจกรรมประจำวัน อีกทางหนึ่ง เด็กที่มีสมาธิสั้นเทียมจะใช้การปรับพฤติกรรมก่อน สำหรับเด็กสมาธิสั้น อาการต่างๆ ที่มากเกินไปจะรบกวนการเรียนรู้ พวกเขาต้องดำเนินชีวิตประจำวัน มีสังคม และใช้ยาไปพร้อมกัน วิธีการรักษาโรคสมาธิสั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ่อแม่ต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก อย่าทำให้เป็นข้อผูกมัดฝ่ายเดียว หลักการคือต้องปรับพฤติกรรมก่อนเพื่อให้เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นดีขึ้น หรือช่วยให้เด็กสมาธิสั้นเทียมหายจากอาการคล้ายเด็กสมาธิสั้นได้ มีวิธีดังนี้ ใช้การสื่อสารที่สั้น กระชับ และตรงประเด็นเมื่อพูดหรือออกคำสั่ง ควรขอให้เด็กหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณกำลังฟังและเข้าใจเพียงพอโดยมองตาคุณและทำซ้ำสิ่งที่คุณพูดหรือสั่ง มีแผนที่ชัดเจน บอกบุตรหลานของคุณว่าต้องทำอะไร เมื่อไร และวางไว้หรือติดไว้ในที่ที่พวกเขามองเห็นได้ ไม่จำเป็นต้องเตือนลูกซ้ำๆ ทุกวัน เพื่อให้ลูกตรวจสอบได้เอง ในช่วงแรกผู้ปกครองควรดูแลเด็กจนติดเป็นนิสัย เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเห็นถึงความสำคัญของเวลาและรู้จักการวางแผนในการแบ่งเวลา กำหนดอารมณ์สำหรับการบ้านของลูกให้สงบ ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆ ไม่มีเสียงทีวี ขณะทำการบ้าน ผู้ปกครองควรนั่งข้างๆ เด็ก และคอยให้กำลังใจไม่ให้เด็กวอกแวกหรือนั่งเหม่อ เด็กกระฉับกระเฉงหรือมีพลังเยอะ เพื่อช่วยให้เด็กใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม พวกเขาจำเป็นต้องหากิจกรรมทางกาย (เช่น กีฬา) ที่พวกเขาสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน จำกัด iPad, แท็บเล็ตหรือทีวีไว้ที่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาอ่านที่ชัดเจน อย่ายอมแพ้เมื่อใดก็ตามที่ลูกคุณต้องการเล่น พ่อแม่ยังต้องอยู่กับลูกเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมที่จะเล่นและดู ชื่นชมลูกของคุณสำหรับสิ่งที่เขาหรือเธอทำ ตารางรวบรวมดาวสามารถใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากมีบทลงโทษ […]

สมาธิสั้น เกิดจากสาเหตุอะไร และพฤติกรรมแบบไหนที่ลูกเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้น

สมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เป็นภาวะของสมองส่วนหน้า ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมความสนใจและพฤติกรรมที่มีการทำงานที่ลดลง ซึ่งโรคหรือภาวะสมาธิสั้นนี้มีการค้นพบมานานแล้วแต่น่าจะเพิ่งรู้จักกันในสังคมไทย สมาธิสั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร โรคสมาธิสั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน แต่ปัจจัยหลักคือปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ที่สามารถถ่ายทอดได้ภายในครอบครัวมากถึง 75% และพบว่าปัจจัยทางระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนหน้าผิดปกติ โดยเฉพาะด้านการคิด การวางแผน และการสั่งการ การควบคุมตนเอง รวมถึงมีสารสำคัญในสมองบางตัวน้อยกว่าคนปกติ นอกจากนี้ยังพบการสูบบุหรี่ของมารดา การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ เด็กที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าปกติ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นอีกด้วย ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เด็กสมาธิสั้นมีอาการมากขึ้น หรือทำให้ดูเหมือนเด็กทั่วไปดูมีอาการของโรคสมาธิสั้น หรือที่เรียกว่า “สมาธิสั้นเทียม” คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู เช่น การขาดการเลี้ยงดูและระเบียบวินัย ตามใจมากเกินไป และการไม่มีกฎเกณฑ์ในบ้าน ไม่มีการควบคุมที่สม่ำเสมอ หรือความเห็นไม่ตรงกันของผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไอแพด แท็บเล็ต มือถือ รวมถึงโทรทัศน์ เป็นเวลานานๆ โดยขาดการควบคุมจากผู้ปกครอง สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในปัจจุบัน ผู้ปกครองมักนิ่งเงียบเป็นเวลานานเมื่อบุตรหลานใช้อุปกรณ์เหล่านี้และไม่รบกวนพวกเขา การควบคุมโดยผู้ปกครองที่ง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองจำนวนมากจึงเลี้ยงดูบุตรหลานของตนทั้งในและนอกบ้านโดยเปิดหน้าจอตลอดเวลา เด็กที่ใช้สื่อเหล่านี้บ่อยๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาการด้านการพูดและการสื่อสารล่าช้า ขาดทักษะทางสังคม ใจร้อน […]

ศิลปะฝึกสมาธิ บำบัด และปรับอารมณ์ได้ทุกวัย

ศิลปะสมาธิ

ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้างและเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับมุมมองของนักปรัชญาแต่ละคน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันทั้งความเชื่อและแนวคิด หรือใช้งานศิลปะอย่างกว้างขวางหรือจำกัด เป็นการเชื่อม การแสดงออกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม การมองเห็น สัญลักษณ์ เรื่องราว เหตุการณ์ ฯลฯ ล้วนเหมือนกัน โปรดเข้าใจศิลปะฝึกสมาธิในความหมายกว้างด้านล่าง เนื่องจากเป็นการเลือกตัวแทนหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ทั้งหมด ศิลปะฝึกสมาธิ พัฒนาสุขภาพจิต ศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามเท่านั้น มันเป็นเพียงความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ แต่ศิลปะยังช่วยให้ผู้สร้างและผู้ชมรู้สึกอิ่มเอิบและมีความสุข และความสุขของศิลปะทำให้ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคโดยเฉพาะสุขภาพจิต ในวงวิชาการเรียกศาสตร์นี้ว่าศิลปะบำบัดหรือศิลปะฝึกสมาธิ เราใช้ศิลปะเพื่อแสดงอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบ ฉันหวังว่ามันจะเป็นบวก แต่ในด้านลบก็สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น การแสดงอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าว ปัจจุบันศิลปะบำบัดกลายเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบโดยไม่ทำร้ายผู้อื่น พ่อแม่หลายคนในปัจจุบันสนใจศิลปะฝึกสมาธิมากขึ้น ศิลปะสามารถช่วยให้เด็กที่แสดงพฤติกรรมด้านลบสงบลงได้หลายวิธี เพิ่มสมาธิ และพัฒนาอารมณ์และอุปนิสัย ศิลปะบำบัด ฝึกสมาธิ เสริมสร้างความคิด ศิลปะบำบัดส่งเสริมแนวคิดเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต ชั้นเรียนศิลปะฝึกสมาธิช่วยจัดการสภาพจิตใจได้อย่างไร? มีความคิดสร้างสรรค์หมายถึงธรรมชาติของความคิดหลายมิติ ช่วยให้คุณคิดได้กว้างและลึก และค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัด รวมถึงความคิดริเริ่มที่ให้คุณนำความรู้เก่ามาสร้างใหม่ได้ ความคล่องแคล่วช่วยให้คิดได้เร็ว หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องเดิมซ้ำๆ มันนำความลื่นไหลและความยืดหยุ่นมาสู่ภาษาและการกระทำ ปล่อยให้ความคิดจากมุมมองที่แตกต่างกันโดยไม่ยึดติดกับหรือทำซ้ำรูปแบบแนวคิดดั้งเดิม ความประณีตช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆ อย่างพิถีพิถันและสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้าม ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ศิลปะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจสามารถแสดงการต่อสู้ภายในและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ผ่านผลงานศิลปะที่หลากหลาย จึงทำให้จิตใจผ่อนคลายและช่วยให้เข้าใจและรับรู้อารมณ์ได้ดีขึ้น […]

สาเหตุไม่มีสมาธิในการเรียน มีปัจจัยอะไรบ้าง และเคล็ดลับการสร้างสมาธิในการเรียน

การมีสมาธิคือการทำให้จิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ พร้อมเรียนรู้ การเรียนรู้หรือการมอบหมายงานให้สำเร็จต้องใช้สมาธิและสมาธิเพื่อทำความเข้าใจบทเรียนและใช้ความคิดของคุณเพื่อทำงานให้เสร็จ บางคนเกิดมาพร้อมกับสมาธิเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามความมีสมาธิอาจไม่คงที่ จะมีวันที่คุณไม่สามารถมีสมาธิกับการเรียนได้ เป็นเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับเรื่องอื่น เช่น คิดถึงเกมที่เล่นอยู่ หรือ คิดถึงแฟน จนลืมโฟกัสกับงานที่ทำอยู่ หรืออยากทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เช่น ฉันอยากอ่านการ์ตูนและวาดรูปขณะฟังอาจารย์สอน ความสนใจของเราเปลี่ยนไปจากเรื่องราวสู่เรื่องราว สมองของคุณสามารถทำงานช้าลงเมื่อคุณป่วย หิว หรือง่วงนอน เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกเครียดหรือกังวลว่าจะไม่ได้ข้อมูลจากอาจารย์ ฉันจะคิดถึงเรื่องนี้ ฉันรู้สึกไม่มีสมาธิกับการเรียน แม้ว่าฉันจะพร้อมที่จะอ่าน ฉันก็เริ่มรำคาญเมื่อมีเสียงรบกวน ฉันไม่สามารถอ่านต่อไปได้ แม้ว่าสาเหตุที่ไม่มีสมาธิในการเรียนของแต่ละคนจะไม่คงที่ แต่เราสามารถฝึกฝนและเติบโตได้เอง เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่ส่งเสริมให้เราฉลาด เก่ง และมีอนาคตที่ดี วิธีที่เรามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ทำให้เราสามารถสร้างและเติบโตได้ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวเรา ทั้งสองปัจจัยมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ช่วยรักษาความสงบ ความพร้อม และสมาธิ และความมุ่งมั่นที่จะทำงานได้ดีนอกปัจจัยเป็นขั้นตอนแรกในสมาธิที่เราไม่สามารถทำได้ง่าย ๆ คุณจะยุ่งเหยิงน้อยลงและจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ได้ง่ายขึ้น สาเหตุที่ไม่มีสมาธิในการเรียน ด้านงสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีสมาธิ หาสถานที่เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนและศึกษา คุณสามารถหามุมเงียบๆทำการบ้านได้ สถานที่อื่นใดที่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงทีวี วิทยุ หรือสิ่งรบกวน หลีกเลี่ยงแสงจ้าและแสงจ้า หรือถ้าคุณใช้ไฟอ่านหนังสือในขณะที่กำลังอ่านหนังสือ ไฟกระพริบ ไฟควรอยู่ทางด้านซ้ายของคุณ และมีแสงสว่างเพียงพอ จัดระเบียบอุปกรณ์การทำงานของคุณ เช่น กระดาษ ปากกา […]

ฝึกสมาธิลูก ตั้งแต่ 1 – 3 ขวบ ทำอย่างไรมาดูกัน

ฝึกสมาธิลูก

พ่อแม่บางคนอยากให้ลูกมีสมาธิ แต่ไม่รู้จะเริ่มฝึกสมาธิลูกเมื่อไหร่ หรือบางครอบครัวพาลูกเล็กไปวัดเพื่อนั่งสมาธิ ผู้ปกครองควรปลุกเด็กในตอนกลางคืนเพื่อสวดมนต์และทำสมาธิ จริงๆ แล้วการฝึกสมาธิของเด็กมีหลายรูปแบบและสามารถทำได้ที่บ้านทุกวัน ลองมาเรียนรู้กันดูว่าเด็กๆในแต่ละช่วงวัยจะทำสมาธิได้และมีความสุขได้ เด็กเล็กตั้งแต่ 1 ขวบสามารถฝึกสมาธิได้หรือ? สามารถฝึกสมาธิลูกเล็กๆได้จริง แต่ต้องใช้วิธีและเทคนิคหลายอย่าง สิ่งสำคัญคือต้องรวมสิ่งนี้เข้ากับความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ๆ ที่มีต่อสิ่งเร้ารอบตัวลูกได้ง่าย เช่น สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่จัดโต๊ะทำการบ้านหรือตั้งโต๊ะรับประทานอาหารของลูกไว้ที่ด้านหน้าจอทีวี บางบ้านก็จัดไว้ที่ริมหน้าต่างที่สามารถมองเห็นด้านนอกที่มีคนเดินผ่านไปมาตลอด เด็กจะให้ความสนใจกับ ภาพ แสงสี เสียงที่อยู่บนจอทีวีมากกว่าการบ้านหรือจานข้าวที่อยู่ตรงหน้า และเมื่อลูกเห็นเด็ก ๆ คนอื่นวิ่งเล่นผ่านไปมาเขาก็จะไม่มีสมาธิในการทำการบ้านของตัวเอง เพราะเขาส่งใจออกไปนอกหน้าต่างไปอยู่กับเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นอยู่ข้างนอกบ้านนั้นแล้ว ค่าเฉลี่ยสมาธิของเด็กแต่ละช่วงวัย 1-3 ขวบ จะมีสมาธิไม่เกิน 3-10 นาที 4-6 ขวบ จะมีสมาธิไม่เกิน 5-20 นาที 7-8 ขวบ จะมีสมาธิไม่เกิน 8-35 นาที *แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และความน่าสนใจต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในตอนนั้นๆด้วย เทคนิคการฝึกสมาธิลูกในช่วงวัย 1 ขวบ การฝึกสมาธิลูกเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เด็กจะเรียนรู้ จดจำ และเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อมีใจจดจ่อได้นาน ดังนั้นฉันจึงเรียนรู้มากมาย มีความตั้งใจที่จะทำ […]