โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทำบอลลูนครั้งแรกไม่ผ่าน อาการลิ้นหัวใจรั่วด้วย ควรดูแลอย่างไร

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลับ - พัฒนาการเด็ก

ในผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ร่วมกับมีลิ้นหัวใจรั่วนั้น อาจจะมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยได้ ซึ่งอาจจะอธิบายถึงอาการเหนื่อยแม้จะนั่งเฉยๆ ภาวะหัวใจวาย คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการทำงานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ อาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบได้บ่อย หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เจ็บแน่นอก อ่อนเพลีย ขาและข้อเท้าบวม เกิดจากการบวมน้ำ ไอมีเสมหะสีชมพู หากมีอาการเหนื่อยแม้ทำกิจกรรมที่ไม่ควรเหนื่อย เช่น กิจวัตรประจำวัน การเดินไปห้องน้ำ เดินไปมาในบ้าน อันนี้แสดงว่าภาวะหัวใจวายอาจจะเป็นค่อนข้างรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ไม่ต้องรอวันนัด ส่วนถ้ามีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงนั้น ก็อาจจะเกิดจากการทำงานของหัวใจที่น้อยลงไปกว่าคนปกติ อาจจะทำให้ควรจะงดการกิจกรรมชนิดดังกล่าวลงไป และสังเกตอาการว่าหายเหนื่อยได้หรือไม่ สาเหตุอื่นๆของการเหนื่อยเช่น โรคทางปอด เช่น ปอดติดเชื้อมักมีไข้ไอร่วมด้วย หรือมีหลอดลมตีบแคบจากหลอดลมโป่งพองหรือโรคหอบหืดเป็นต้น แนะนำการพักการทำงานที่ต้องออกแรงมากๆไปก่อน ให้เหลือแต่กิจกรรมเบาๆ แล้วสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเหนื่อยมากขึ้น เจ็บแน่นอก ขาบวม ไอ ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ